Ako sa dajú výrobky objednať

Pri objednávaní, vlastne vôbec pri prezeraní výrobkov na tejto stránke postupujte takto:

Dodávka výrobkov

Keďže keramika sa e-mailom posiela len s ťažko prekonateľnými problémami, zostávajú nám na dodávku výrobkov tieto možnosti: